Facebook Mundo kinderopvang Volg ons via Youtube Volg ons via Instagram

Coronatijdperk

Vanaf maandag 11 mei is Kinderopvang Mundo weer open en wat hebben wij jullie gemist!

In het ‘coronatijdperk’ is veel nieuws en zijn er vaak veranderingen in de maatregelen vanuit de overheid. Om het allemaal overzichtelijk te houden, hebben wij alle informatie en mededelingen op één plek op de website verzameld.

Via het prikbord vind je onze belangrijkste hoofdstukken en links naar meer informatie over de volgende onderwerpen:

Op het prikbord vind je onze laatste mededelingen en links naar betrouwbare bronnen voor meer informatie.

Veiligheid en Hygiëne

Het rapport van het Outbreak Management Team, de organisatie die het kabinet adviseert, bevestigen het beeld dat er al was: kinderen spelen een kleine rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Om deze reden is ook de 1,5 meter maatregel niet nodig tussen kinderen tot 12 jaar.

Ouders en de pedagogisch medewerkers moeten zich onderling wel aan de 1,5 meter maatregel houden. Om hier op een verantwoorde manier invulling aan te geven zijn we op locaties druk bezig geweest hoe we dit kunnen organiseren. Om zo min mogelijk contactmomenten te hebben tussen volwassenen, zijn er per locatie aanpassingen gemaakt. De locatie informeert je hier zelf over.

Wanneer mag je kind niet naar de opvang?

Veiligheid van de kinderen en onze medewerkers is van het allergrootste belang. Daarom vragen wij aan iedereen om zich aan de regels te houden en de aanwijzingen op de locaties te volgen.

Als je kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging heeft, dan mag je kind volgens de richtlijnen van het RIVM niet naar de opvang. Dit geldt ook wanneer een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft met koorts en/ of benauwdheid. Is je kind of huisgenoot 24 uur klachtvrij, dan is je kind weer van harte welkom bij de opvang.

Kinderen die last hebben van bijvoorbeeld hooikoorts of astma en herkenbare klachten hebben die horen bij deze aandoening mogen wel naar de opvang. Ook kinderen die langdurig een neusverkoudheid hebben (de bekende snotneus) mogen naar de opvang. Alleen als het klachtenpatroon verandert of als je kind nieuwe klachten krijgt moet je kind thuisblijven.

Meer informatie vind je op deze pagina van het RIVM.

Buitenschoolse opvang

De regels rondom de buitenschoolse opvang zijn iets anders dan de hele dag opvang (tot en met 8 juni). De BSO volgt namelijk de openingstijden van de school. Vanaf 8 juni zal de BSO weer volledig open zijn, maar tot die tijd hebben we de volgende regels:

  • Je kind mag alleen naar de BSO op de dagen dat het naar school mag
  • Je kind mag niet meer dagen naar de BSO komen (2 dagen school = 2 dagdelen BSO)
  • Je mag niet meer opvangdagen gebruiken dan in het contract staat

Mundo mag plaatsen tot 100% van de capaciteit, ondanks dat de scholen maar les geven aan 50% van de leerlingen. Zijn er teveel aanvragen op een dagdeel? Mundo past dan de volgende regel toe:

  1. Kinderen met een contract krijgen voorrang op die dag op kinderen die een overeenkomst hebben voor een andere dag.
  2. Kinderen met contract hebben voorrang op noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen.

Mag je kind meerdere halve dagen naar school in plaats van enkele hele dagen? Dan heeft de locatie met de school afspraken gemaakt over de opvang buiten schooltijden en de (nood)opvang tijdens schooltijden. De locatie heeft je hierover via de locatienieuwsbrief geïnformeerd. Neem gerust contact op met de locatie als hier vragen over zijn.

Afwezigheid en extra opvang

Het is belangrijk om te weten hoeveel kinderen we iedere dag mogen verwelkomen. Geef via het ouderportaal aan als je om wat voor reden geen gebruik wil maken van de opvang.*

Gedurende de opstartperiode, in ieder geval tot 8 juni, is het niet mogelijk om extra opvang aan te vragen of te ruilen van dagen.

*Let op: de dagen dat je je kind afwezig meldt, kunnen niet geruild worden totdat de scholen en de kinderopvang weer volledig open gaan en de compensatieregeling van de overheid voor de ouders stopt.  

Compensatieregeling

Het kabinet kondigde dinsdag 21 april 2020 aan, dat de compensatieregeling van de overheid van de ouderbijdrage door blijft lopen, zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dit geldt voor zowel de dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. De einddatum is vastgesteld tot 8 juni

Meer informatie over de compensatieregeling vind je op de website van de Rijksoverheid.

Tot slot

Natuurlijk wil iedereen dolgraag dat het weer is zoals ‘normaal’, maar zover is het nog niet. De komende tijd zullen we stap voor stap te horen krijgen wat wel en niet mag en laten we ons door het kabinet adviseren. Op de locaties gaan we er in ieder geval voor zorgen dat de kinderen weer leuke belevenissen en mooie herinneringen kunnen maken.

Als je vragen of opmerkingen hebt, dan kan je altijd terecht bij de pedagogisch medewerker of de plusser van de locatie.

Je bent niet alleen!

Onderin hebben we diverse organisaties opgenomen die er zijn voor u met bijvoorbeeld: een luisterend oor, advies geven, bedenken praktische oplossingen en/of schakelen hulp voor u in. Zoals OuderWijzer Telefoon via 085 1 303 959.

Handige adressen en telefoonnummers

Contact

Kinderopvang Mundo
Marconiweg 2c
3112 EP Schiedam

T 010 246 1133
E info@kinderopvangmundo.nl
IBAN NL16 ABNA 0593 9842 34

BTW nummer 8125.88.460.B01

Download onze apps

Get it on Google Play   Download in the App Store

Volg ons

Volg ons via Facebook   Volg ons via Youtube   Volg ons via Instagram

Nieuwsbrief