Peutergroep Margriet

Kenmerken

Clustermanager
Emmy van den Heuvel
T 06 15 90 51 31
E emmy@kinderopvangmundo.nl

Vragen over deze locatie of je inschrijving?
Neem contact op met de Planner van deze locatie.
T 010 246 11 38
E majidakinderopvangmundo.nl

Neem contact op met de locatie
06 82 49 80 47
Klik op het LRK nummer voor het meest recente GGD rapport van deze locatie.

LRK-nummer: 234613506 KvK-nummer: 31972527

Omschrijving

De peutergroep start om 8.30 uur en eindigt om 11.45 uur en in de middag van 12.15 uur tot 15.30 uur. Op deze wijze sluiten wij aan bij de schooltijden van de school.

Oog voor alles wat leeft

Door kinderen al vroeg in aanraking te laten komen met de natuur en alles wat daarin te beleven is, krijgen ze meer oog voor alles wat leeft. Bij Mundo staat de buitenruimte centraal. Hier is van alles te leren en te zien, waardoor kinderen die behoefte hebben aan voor- of vroegschoolse educatie extra gestimuleerd worden om zich op vele gebieden te ontwikkelen.

Avontuur binnen structuur

Structuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kleine kinderen. Daarom werken wij met een vast ritme zodat de peuters weten waar ze aan toe zijn. Binnen de vaste structuur bieden we avontuur, waarbij de beleving van de natuur centraal staat.

Spelen is leren, vooral voor jonge kinderen. Uitdagend en duurzaam spelmateriaal maakt dat een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Het Activiteitenteam verzorgt activiteiten die zowel de motoriek als de creativiteit van ieder kind stimuleren.

De binnen- en buitenruimte

Kinderopvang Mundo draagt de natuur een warm hart toe. Dit is ook terug te vinden in de ruimte van de peutergroep. De natuur vind je terug in de kleuren maar ook in het gebruik van natuurlijke materialen. Op deze wijze halen wij ‘buiten’ zoveel mogelijk naar ‘binnen”.  De ruimte is voorzien van veel raampartijen waardoor natuurlijk licht naar binnen valt en er veel naar buiten gekeken kan worden.

De buitenruimte grenst aan de peutergroep en geeft de kinderen de gelegenheid om lekker buiten te spelen. Het is een veilige overzichtelijke ruimte. Wij hebben de wens om in de loop van de tijd de buitenruimte volgens onze visie, om te toveren tot een natuurlijke ontdektuin.

Leuke weetjes over Peutergroep Margriet!
Wat doe je zo al met emmertjes?
Wij bouwen daar hele grote zandtorens mee!