TSO het Anker

De tussenschoolse opvang op Basisschool Het Anker in Spijkenisse wordt per 27-08-2018 door Kinderopvang Mundo georganiseerd en gefactureerd. Via deze website kun je een strippenkaart aanvragen waarmee je zoon of dochter gebruik kan maken van de TSO. Voorwaarde voor deelname aan deze TSO is dat je kind leerling is van basisschool Het Anker.
Adres

Maria Rutgers Hoitsemastraat 4| 3207 EJ Spijkenisse | Routebeschrijving

Contact

Locatie: | Emailcontact:

Vragen over deze locatie of je inschrijving?
Cluster | Ouder- & Kindservices
| ouderkind@kinderopvangmundo.nl

Hoe gaat de inschrijving en het aanvragen van de TSO strippen in zijn werk?

 • Inschrijven kan eenmalig via de website van Kinderopvang Mundo, zie de link hieronder. Na aanmelding ontvang je een e-mail met de link naar de App en de persoonlijke inloggegevens.
 • In de Appstore is de speciaal voor de TSO ontwikkelde Mundo App te downloaden: deze is herkenbaar aan het volgende logo:

 • Ieder kind kan maar één keer worden aangemeld voor de TSO. Aan ieder kind kan in het systeem één of meerdere ouders en/of verzorgers worden gekoppeld, al deze volwassenen kunnen voor het kind TSO strippen inkopen en betalen. In de App is voor al deze volwassenen zichtbaar hoeveel strippen er in totaal zijn en wie er strippen heeft toegevoegd.
 • Je bent er klaar voor: een strippenkaart aanvragen en betalen kun je voortaan thuis op de bank doen via de App. Na de ontvangst van de betalingsbevestiging per e-mail, is je kind welkom op de TSO.
 • In de App is te zien hoeveel strippen er nog zijn.
 • Via de e-mail ontvang je een bericht als er nog maar 3 TSO strippen in de App staan. Via de App kun je nieuwe strippen aanvragen en direct per I-deal betalen.
 • Als er niet tijdig nieuwe TSO strippen worden bestelt, nemen we contact met je op.

Hoe werkt de TSO?

 • De TSO wordt uitgevoerd door Mundo medewerkers.
 • Eten en drinken krijgen de kinderen van huis mee, de medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen gezellig aan tafel kunnen eten, even bij kunnen komen en na het eten nog even kunnen ontspannen en spelen.
 • Het is wel belangrijk dat de medewerker van de TSO weet of je kind een allergie of voedselintolerantie heeft. Dit is aan te geven in de App.
 • Als er sprake is van medicatie, dan geldt het medicatieprotocol van de school.

De TSO voor de kinderen:

 • De kinderen krijgen een stoer polsbandje met het Mundo logo, waar een kleine chip in zit.
 • Bij de eerste TSO dag wordt het bandje via de TSO tablet door de medewerker gekoppeld aan de gegevens van het kind en de ouder(s).
 • Bij een volgende TSO melden de kinderen zich met het polsbandje bij medewerker aan via de TSO tablet, waardoor het achterliggende systeem bijhoudt hoe vaak de kinderen bij de TSO komen voor een gemakkelijke en juiste financiële administratie. Dit is zichtbaar in de App.
 • Het polsbandje kan om de pols worden gedragen, maar kan ook in de broodtrommel worden gedaan of meegenomen in de schooltas. Het polsbandje wordt gratis verstrekt, maar we vragen wel om er voorzichtig mee om te gaan

Geldigheid, tarieven & privacy:

 • We adviseren om niet al te veel strippen in te kopen, een geschikt aantal is bijvoorbeeld het aantal keren dat je in één maand gebruik maakt van de TSO.
 • Eenmaal ingekochte strippen zijn onbeperkt geldig, maar er vindt geen terugbetaling plaats in situaties als bijvoorbeeld een verhuizing, wisseling van school of andere reden waardoor de TSO niet meer nodig is.
 • Als er sprake is van een jaarlijkse tariefsverhoging, dan zal deze ingaan met ingang van de eerste maand van het nieuwe jaar. Dit is niet van invloed op de al betaalde TSO strippen.
 • In de App is een link te vinden naar het privacy policy in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens.

 

Om in te schrijven, kun je hier klikken.