Background Image
Previous Page  9 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 30 Next Page
Page Background

Thema: De buurt

Doel: Mundo gaat een duurzame samenwerking aan met

het onderwijs, ondernemers, sportverenigingen, zorg-

netwerken en netwerken in de wijk of buurt.

• Project De Buurvrouw (BSO Schiebroeksepark en

Mamacafé)

In 2017 stond bij Yvonne van der Helden het project De

Buurvrouw centraal. “In het voorjaar is de tender op-

gesteld en ingediend, in het najaar werden de plannen

uitgevoerd en is de locatie verbouwd. BSO Schiebroekse-

park en het Mamacafé zijn naar de Buurvrouw verhuisd.

De nieuwe BSO-ruimtes in Mundo-stijl zijn prachtig ge-

worden en kinderen kunnen zich hier heerlijk vermaken.”

• Extra peutergroepen op diverse kinderdaglocaties

In 2017 zijn we op een aantal kinderdagopvanglocaties

met extra peutergroepen gestart. “We merkten bij de

peuters een toename in het aantal aanmeldingen, mis-

schien door de veranderingen in de subsidieregelingen

voor peuterspeelzalen. Daarom hebben we ervoor geko-

zen om een aantal speciale peutergroepen te starten.”

vertellen Pepita van Laer en Nicole van Cranenburgh.

• Nieuwbouw IKC de Singel

Eindelijk, na jaren onderhandelen en plannen maken

staat er bijna een nieuw schoolgebouw in Schiedam.

Een gebouw waar niet alleen onderwijs maar ook PSZ,

BSO en een klein dagverblijf in worden gehuisvest.

Het gaat begin 2018 open en we kunnen eigenlijk niet

wachten op het resultaat.

• Promofilmpjes KDV en BSO

In de zomer zijn er op KDV Plesant en BSO de Fanclub

opnames gemaakt voor Mundo promotiefilmpjes. Deze

filmpjes laten goed zien hoe het er bij Mundo aan toe

gaat. Het geeft de mooie sfeer goed weer en we zijn er

eigenlijk stiekem best trots op. Inmiddels staan ze op

onze website en worden ze voor veel promo activitei-

ten gebruikt. Ze zijn al door meer dan 60.000 mensen

gezien (bron: Klipfolio).

• BSO Nolenslaan ook onderdeel van IKC

Begin 2017 is BSO Nolenslaan verhuisd naar basis-

school de Taaltuin. Daarmee was het plaatje compleet:

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO samen met

de school de Taaltuin in één pand. Nu op naar een

inhoudelijk goede samenwerking. Pepita van Laer: “Met

een handjevol kinderen zijn we gestart in een lokaal

op de school, op drukke dagen zitten we inmiddels

vol. Van 1 medewerker zijn we doorgegroeid naar 3

medewerkers.”

• BSO Isaac Hubert is verhuisd

Nieuwbouw geeft nieuwe kansen. De verbouwing van

het wijkcentrum in Crooswijk ging niet zonder slag of

stoot. Na jarenlange onderhandeling en het maken

van plannen is het eindelijk gelukt. BSO Isaac Hubert is

heerlijk van boven naar beneden verhuisd. Op deze plek

in het pand zijn we met de BSO veel zichtbaarder voor

de wijk. Het is een fijne plek volgens Adrie Zevenbergen.

• Wie leest ons digitale Jaarverslag?

Op onze website worden de Jaarverslagen geplaatst.

En het leuke daarvan is dat goed te meten is hoe vaak

en door wie het wordt gelezen. Zo is het Jaarverslag

2016 in totaal 313 keer gelezen. Ruim 70% daarvan is

vrouw en woont in Zuid-Holland (51%). Het merendeel

is tussen de 25 en 44 jaar oud (64%).

Bekijk promofilm

The a: De buurt

Doel: Mundo gaat een duurzame samenwerking aan met

het onderwijs, ondernemers, sportverenigingen, zorg-

netwerken en netwerken in de wijk of buurt.

• Project De Buurvrouw (BSO Schiebroeksepark en

Mamacafé)

In 2017 stond bij Yvonne van der Helden het project De

Buurvrouw centraal. “In het voorjaar is de tender op-

gesteld en ingediend, in het najaar werden de plannen

uitgevoerd en is de locatie verbouwd. BSO Schiebroekse-

park en het Mamacafé zijn naar de Buurvrouw verhuisd.

De nieuwe BSO-ruimtes in Mundo-stijl zijn prachtig ge-

worden en kinderen kunnen zich hier heerlijk vermaken.”

• Extra peutergroepen op diverse kinderdaglocaties

In 2017 zijn we op een aantal kinderdagopvanglocaties

met extra peutergroepen gestart. “We merkten bij de

peuters een toename in het aantal aan eldingen, is-

schien door de veranderingen in de subsidieregelingen

voor peuterspeelzalen. Daaro hebben we ervoor geko-

zen om een aantal speciale peutergroepen te starten.”

vertellen Pepita van Laer en Nicole van Cranenburgh.

• Nieuwbouw IKC de Singel

Eindelijk, na jaren onderhandelen en plannen aken

sta t er bijna e n nieuw schoolgebou in Schieda .

Een gebouw wa r niet alleen onder ijs maar ook

,

BSO en e n klein dagverblijf in worden gehuisvest.

Het ga t begin 2018 open en we kunnen eige lijk i t

wachten op het resulta t.

• Pro ofilmpjes KDV en BSO

In de zo er zijn er op KDV Plesant en B e

l

opna es ge a kt vo r Mundo pro otiefilm jes.

filmpjes laten goed zien hoe het er bij Mundo aan toe

gaat. Het geeft de mooie sfeer goed weer en we zijn er

eigenlijk stiekem best trots op. Inmiddels staan ze op

onze website en worden ze voor veel promo activitei-

ten gebruikt. Ze zijn al door meer dan 60.000 mensen

gezien (bron: Klipfolio).

• BSO Nolenslaan ook onderdeel van IKC

Begin 2017 is BSO Nolenslaan verhuisd naar basis-

school de Taaltuin. Daar ee was het plaatje co pleet:

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO sa en et

de school de Taaltuin in één pand. Nu op naar een

inhoudelijk goede sa en erking. Pepita van Laer: “ et

een handjevol kinderen zijn e gestart in een lokaal

op de school, op drukke dagen zitten e in iddels

vol. Van 1 ede erker zijn e doorgegroeid naar 3

ede erkers.”

• BS Isaac ubert is ver is

ieu bou geeft ie e ka se . e ver o i

va

het ijkce tr i r s ijk i

i t z r sla f

stoot. a jare la

r

li

t

k

va la is t i

lijk l t.

I

rt is

eerlijk

r

r i .

le

i t

ij

t

l i t r r

r

ijk. t i

j l l

ri

r .

• Wi l

i i l

l

it

r

l

l

.

t l

r i

i

r i

l

. i

l

i t

l

l

.

i

i

r

i i

ll

l

i t

j

Bekijk promofilm Bekijk pro ofilm

l:

do gaat een duurzame samenwerking aan met

r ij ,

r

r ,

r r i i

, r

r

r i ij

r .

P oje

(

S ie

I

7 o bij

v d r H ld h pr je

rvro

ra l. “In h v rja r is d t

r o

el i

i

, in h n ja r w r d pla

i g rd i d l

ie v r

. B S ie r

rk

é zijn n r d B r r

v r is .

i

rui

e in M ijl zijn pr

ig

rd i

re k

zic hier h rlijk v r

.”

E ra

o div kin

l

i

I

7 ij o e a l kin r

lo ie

ra p ergro g r . “

r

ij

ers

o

in h a l a ldin , is

i

r d ra rin in d s idier lin

r

ers l le . D ro h er r

a al s iale p r r

t

r .”

rte l

i a v L r e Nic le v Cr

r .

Ni

IK d Sin l

i

lij , n j re o r

le e pla

aa r bij ee nie s lg

in

ie .

ar nie a le o r ijs

r

,

ee kl in d r lijf in

r

is .

a b i 2 o e

k

i

lij i

e o h re lt a .

o l

je

I

r zij er

l

l

g a v r

r

i l

j .

filmpjes laten goed zien hoe het er bij Mundo aan t e

.

i

r ed weer en we zijn er

i

lij i

r . I

iddels staan ze op

ze website en worden ze voor veel pr

i i i

gebruikt. Ze zijn al door meer dan .

zien (bron: Klipfolio).

B O Nolenslaan ook onderdeel van I

gin 2017 is BSO Nolenslaan verhuisd

r

i

ool de Taaltuin. Daar ee was het pl

j m l

:

i derdagverblijf, peuterspeelzaal en B m m

school de Taaltuin in één pand. Nu

r

i

oudelijk goede sa en erking. Pepi

r: M

handjevol kinderen zijn e gestar i

l

l

de school, op drukke dagen zitten

i mi

l

l. Van 1 ede erker zijn e doorgegr i

r

de erkers.”

B Isaac ubert is ver is

i u bou geeft ie e ka se . e v rb uwing n

t ijkce tr i r s ijk i

i t onder l g o

ot. a jare la

r

li

he a en

la is t i

lijk l t.

Isaac Huber i

erlijk

r

r isd. Op deze pl k

i t

ij

t

l i h baarder voor

ijk. t i

j l l

rie Zevenbergen.

Wi l

i i l

l

it

r

r r l en geplaatst.

t l

r i

ete is hoe vaak

r i

r l

. i t aarverslag

i t

l

r l

. i

aarva is

r

i i

l

(

). t

re eel

i

j r

(

).

ij r l ij r l