Background Image
Previous Page  7 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 30 Next Page
Page Background

De mensen bij Mundo vertellen wat voor mooie dingen er in 2017 zijn gebeurd. Want neemmaar van ons aan dat

er veel gebeurd is. Mundo staat namelijk nooit stil. Maar weet je wat het allermooiste resultaat was? Dat we weer

een hoop stralende kinderen gezien hebben! Kinderen die genoten van de diverse activiteiten, van elkaar, van de

natuurtuinen en van de gezelligheid. En daar genieten wij dan weer van! Een greep uit alles wat ons bijgebleven is.

Thema: Talentontwikkeling

Doel: ervoor zorgen dat kinderen opgroeien tot volwaar-

dige burgers die een zinvol leven kunnen leiden. Hoe

zorgen we ervoor dat het kind zijn talent kan ontwikkelen?

• De pedagogisch medewerker van het jaar

werkt bij Mundo

Onze collega Emma Vroon van Peutergroep Nieuwen-

oord is uitgeroepen tot de pedagogisch medewerker

van het jaar! Nicole van Cranenburgh: “De verkiezing

Leraar van het jaar Rotterdam is van de gemeente Rot-

terdam, maar de nominaties komen vanuit de ouders.

Wat zijn we trots! Het laat zien dat professionaliteit en

bevlogenheid in combinatie met de juiste opleiding

door ouders zeer gewaardeerd wordt.”

• Collega’s van Stichting Kinderopvang Frida Dida

voelen zich thuis

De ontwikkelingen staan niet stil. Yvonne van der

Helden vertelt: “Ik was directeur van Stichting Kin-

deropvang Frida Dida. Samen met het bestuur zijn

we op zoek gegaan naar een leuke samenwerkings-

partner. Daarbij kwamen we bij Mundo terecht. Met

veel vertrouwen zijn we met ingang van 1 januari

2017 onderdeel geworden van Kinderopvang Mundo.

We werden warm ontvangen, de bezetting is toege-

nomen, het aantal kindplaatsen is uitgebreid en de

kwaliteit van de beleidsstukken is verbeterd. En in

het najaar zijn we aan de slag gegaan met de ver-

bouwplannen, zodat we in 2018 alle ruimtes kunnen

opfrissen en in Mundo-stijl kunnen aankleden. Mundo

is echt een hele leuke organisatie waar niet alleen ik

me al snel thuis voelde, maar ook alle collega’s die

werken bij Frida.”

• Drie peuterspeelzalen in Schiedam overgenomen

Samen met Primo (Primair openbaar onderwijs Schie-

dam) hebben we al jaren de ambitie om gezamenlijk

drie integrale kindcentra te formeren. Alles hadden

we daarvoor in huis, behalve de peuterspeelzalen. Na

veel discussie hebben Primo en de stichting DOC de

peuterspeelzalen die behoren bij de locatie Windas, de

Taaltuin en de Singel overgedragen aan Mundo. Pepita

van Laer: “Peuterspeelzalen zijn een nieuwe tak van

sport. Collega’s met een andere achtergrond, men-

taliteit en een andere cao.” Het was een ingewikkeld

traject. Door de aangescherpte subsidieregelingen in

Schiedam waren veranderingen beslist noodzakelijk.

Een aantal medewerkers is uit dienst getreden, de

anderen moesten terug in uren. “Ik ben me er bewust

van dat het traject intensief was, maar ik ben tevreden

met het eindresultaat. De locaties kunnen weer gaan

groeien en we voldoen weer aan de nieuwe regelge-

ving. Komend jaar gaan we verder bouwen.”

• Gaaf kinderboek geschreven door Mundo-collega

Pedagogisch medewerkster Linsey Balvert het pren-

tenboek ‘Lotus gaat bij de brandweer’ geschreven en

uitgebracht. Nicole van Cranenburgh: “Daar zijn we

natuurlijk super trots op!” Linsey werkt bij de BSO Dr.

Schaepman Barendrecht.

• Verbouwing BSO de Fanclub

Pepita van Laer: “Eindelijk is BSO de Fanclub verbouwd

in de Mundo-stijl. Samen met de kinderen is er een

plan gemaakt en uitgevoerd. Enne, op uitdrukkelijk

verzoek van de kinderen snap je wel dat er naast een

keuken, een atelier, een theater en een winkel van

Sinkel, ook een 8-plus ruimte bij is gekomen!”

• Tjonge jonge Jongens!

Bij Kinderopvang Mundo werken mannen. Mannen die

heel goed weten wat jongens nodig hebben. Niks stil

zitten en boekjes lezen. Uit frustratie hebben zij zich

opgeworpen als beschermer van de mannelijke rolmo-

dellen en hun eeuwenoude mannelijke traditie. Binnen

een weekend lag het plan “Tjonge Jonge… JONGENS!!”

op de plank en maandag werd de directie van kinder-

opvang Mundo er al heel vroeg mee overvallen. En ze

hebben het voor elkaar gekregen. Door middel van een

leuke presentatie en coaching on the job. Dit gecombi-

neerd met de leukste en meest hilarische vlogs (blogs)

en hele gave workshops. Zeer inspirerend voor alle

collega’s en echt iets waar al de jongens (en meisjes)

bij Mundo heel blij van worden.

• Nieuw: Edje, onze peuterspeelzaal

“Na de zomer zijn we op de locatie van de Eduard van

Beinumschool gestart met peutergroep Edje. Het ziet

er zo vreselijk leuk uit. Iedereen van de school en de

ouders waren heel erg verbaasd over onze inrichtings-

keuze.” vertelt Adrie Zevenbergen trots.

• Peutergroep Margriet gestart

Ook in IJsselmonde willen we de samenwerking met de

Margrietschool verstevigen. We hebben daar namelijk al

jaren een reuzeleuke relatie mee. Na de zomervakantie

hebben we daar de peuterspeelzaal overgenomen met

de SVK Groep (voormalig peuteropvang IJsselmonde).

“Naast BSO bieden we op deze locatie nu ook een peu-

tergroep aan. De volgende stap dus naar een kindcen-

trum.” vertelt Nicole van Cranenburgh.

Het Mundo jaar in vogelvlucht