Background Image
Previous Page  1 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 30 Next Page
Page Background

In maart kwam de Castagnet op ons pad, een lokaal

cultureel centrum in Schiebroek. Een pand naast de

Fatimaschool, onze samenwerkingspartner. We zijn gaan

omdenken, hebben leuke partners gezocht en hebben er

een kindcentrum voor 0 tot 100 jaar van gemaakt met de

naam ‘de Buurvrouw’. Als kinderopvangorganisatie moet

je daarvoor echt wel even met elkaar omdenken! Maar

dat is gelukt; er staat iets geweldigs.

Dit jaar komt de inhoud van het jaarverslag niet van mij.

Ik heb Dyantha gevraagd om een aantal mensen die

zeer betrokken zijn bij Mundo te vragen wat voor hen

de highlights zijn van 2017. Uiteraard staat er ook een

ĉink deel in over de financiële positie van Mundo. Daar

kan ik kort over zijn: 2017 was voor Mundo inhoudelijk en

financieel een heel goed jaar. Daar word je als bestuur-

der blij van.

Blij, want er staan grote veranderingen aan te komen.

Veranderingen die te maken hebben met de nieuwe wet

IKK. Deze wet heeft 21 aandachtspunten waar kinder-

opvangorganisaties aan moeten (gaan) voldoen. De

discussies die we hebben gehad met de gehele organi-

satie hebben dit jaar steeds in het teken gestaan van de

komende kwaliteitsverbeteringen. Want in januari 2018

moeten een aantal zaken gewoon zijn geïmplementeerd.

Om dat goed te kunnen doen moet je een “gezonde”

organisatie zijn. En dat is gelukt.

Ik ga vol vertrouwen starten met 2018. Wie gaat er met

me mee?

Monique Dongelmans

Directeur bestuurder

We hebben er dit jaar eens voor gekozen om het een

en ander wat anders aan te pakken. We zijn daarom

het jaar 2017 gestart met een ‘Omdenktheater’. Wat

hebben we die avond samen met al onze collega’s,

relaties en oudercommissieleden gelachen he! Hoe

herkenbaar waren de voorbeelden en hoe groot was

ons voornemen om hier echt iets mee te doen. We

gaan het anders doen en als we ergens tegenaan-

lopen vragen we ons eerst af hoe we het kunnen

omdenken.

Dat is gelukt: we zijn in staat geweest om steeds als er

iets op ons pad kwam het ‘om te denken.’ En er kwam

veel op ons pad hoor. De overname van Frida Dida, de

drie peuterspeelzalen in Schiedam en de peuterspeel-

zaal de Margriet. Denk ook vooral aan de uitdaging om

de vervolgstappen te zetten in de samenwerking met

het onderwijs en de vorming van een IKC. We zijn met

behulp van subsidie van de gemeente Rotterdam een

tweede Mamacafé gestart. Hoe gaaf is het om te erva-

ren dat dit succesvol is.

2017 door de ogen van…