Facebook Mundo kinderopvang Volg ons via Youtube Volg ons via Instagram

Meest gestelde vragen

Ik ben mijn baan kwijt, hoef ik me dan niet te houden aan de opzegtermijn?

Wat vervelend voor je, we hopen dat je snel weer aan de slag kunt. De opzegtermijn bij Kinderopvang Mundo is 1 maand. De eerste 3 maanden dat je werkeloos bent, heb je nog recht op kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst. Voor meer informatie over de kinderopvang toeslag kun je contact opnemen met de Belastingdienst.

Wat houdt het Combi pakket in bij de BSO?

Het Combi Pakket is een extra voordelig BSO-pakket. Het bestaat uit NSO (Na Schoolse Opvang) met minimaal 4 weken vakantieopvang. Wanneer je die vakantieopvang gebruikt mag je zelf bepalen. Je kunt het Combi Pakket nog uitbreiden met Voorschoolse Opvang. Interessant want de tarieven zijn extra voordelig!
Als 4 tot 12 weken vakantieopvang te veel is, kun je natuurlijk ook losse NSO en vakantieopvang inkopen, hiervoor geldt dan het reguliere uurtarief. Losse vakantieopvang is mogelijk voor 1 tot en met 12 weken.

Wat is er voor mij voordeliger; Een combi-pakket voor Buitenschoolse Opvang of NSO met vakantieopvang?

Dat is voor iedere situatie anders. Wij rekenen graag uit wat voor jou het voordeligst is. Neem hiervoor contact op met de planner van de locatie. Kijk op de locatiepagina voor de contactgegevens.

Hoe werkt het met het ontvangen en ondertekenen van een plaatsingsovereenkomst?

Na de inschrijving wordt er gekeken of er een passende opvangplek beschikbaar is, die paste bij je wensen. Als dit zo is, ontvang je via de mail een bericht met inloggegevens voor het ouderportaal. Via het ouderportaal kun je de plaatsingsovereenkomst inzien. Als je het eens bent met de plaatsingsovereenkomst, kun je deze voor akkoord ondertekenen met een digitale handtekening. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van goed beveiligde software Jaamo. De plaatsingsovereenkomst is hiermee definitief geworden. Na de goedkeuring van de overeenkomst, zijn alle functionaliteiten in de App zichtbaar. De definitieve overeenkomst is hierin ook terug te vinden.

Wat is een ADV dag?

De basisschool is een extra dag gesloten. Wat nu?
De basisschool mag extra sluitingsdagen inplannen naast de schoolvakanties voor ADV en studiedagen voor onderwijspersoneel. Ook zijn basisscholen vaak extra gesloten op bijvoorbeeld Goede Vrijdag of andere dagen tussen of rondom feestdagen of schoolvakanties. De school heeft een jaarkalender waarop deze dagen worden aangegeven. Als je op deze dag net moet werken is je kind van harte welkom op de BSO. Je kunt voor de opvang op deze dagen gebruik maken van het tegoed vakantieopvang. Het is ook mogelijk deze dag incidenteel in te kopen.

Is de opvang van het product 40 weken Hele Dagopvang tijdens de schoolweken van het basisonderwijs?

Ja, inderdaad. Als je 40 weken HDO afneemt, heb je opvang tijdens de schoolweken. Houd rekening met afwijkingen in de vakantiedagen van de scholen. Je kunt daarnaast natuurlijk in de vakantieweken altijd incidenteel opvang aanvragen op de locatie bij de pedagogisch medewerker.

Kan ik bij flexibele opvang bijvoorbeeld ook opvang afnemen van 11.00 tot 15.00 uur, dus zelf mijn uren indelen?

Flexibele opvang gaat per halve dag/dagdeel, dus een ochtend van 07.00 tot 12.30 uur of een middag van 12.30 tot 18.00 uur, of per hele dag. Voor de BSO geldt dat tijdens vakantie de flexibele opvang altijd een hele dag is, vanwege ons fantastische vakantieaanbod.
Structuur is belangrijk voor de ontwikkeling en het gevoel van veiligheid van kleine kinderen. Wanneer de kinderen op veel verschillende tijden worden gebracht en opgehaald zorgt dit voor veel onrust. Dit willen wij graag voorkomen om zo je kind een fijne dag bij Mundo te geven.

Hoe wordt de vakantieopvang gefactureerd?

De vakantieopvang die je per jaar afneemt wordt verdeeld over de facturen van het gehele jaar. Iedere maand betaal je dan hetzelfde bedrag hiervoor.
Maar start je later in het jaar met de opvang dan worden de kosten van de vakantieopvang verdeeld over de resterende maanden van het jaar.
Een voorbeeld: Je start op 1 november en wilt graag 2 weken vakantieopvang afnemen in de kerstvakantie. De kosten van deze twee weken zullen dan verdeeld worden over de maanden november en december.

Opzeggen

Mocht je de opvang willen opzeggen houdt er dan rekening mee dat wij 1 maand opzegtermijn hanteren.

Je kunt de opzegging uitsluitend via het ouderportaal opzeggen. Onder het tabje ‘aanvragen’ klik je op ‘+ nieuwe aanvraag’ en vervolgens krijg je de optie ‘structurele wijzigingen’ waar je de opzegging kunt doorvoeren. De opzegging kan ingaan op elk gewenste dag van de maand. De planner van de locatie zal je opzegging in behandeling nemen en je digitaal de opzeggingsbevestiging toesturen. Dit zelfde geldt voor de deelopzeggingen.

We horen graag wat de reden is van je opzegging.

Mijn kind kan op een feestdag of de jaarlijkse studiedag van Mundo niet naar het kindercentrum komen. Worden deze dagen meegenomen in de urenberekening en kan ik deze dag ruilen voor een andere dag?

Ruilen van deze dagen is heel beperkt mogelijk. Dit kan alleen als de beroepskrachtkindratio dit toelaat. Mundo kan het ruilen van een opvangdag niet garanderen. Hierbij zijn de wettelijke beroepskrachtkind ratio, de maximale groepsgrootte en eventueel ingeplande activiteiten (van het Activiteitenteam) bepalend.

De uren van de sluitingsdagen die op werkdagen vallen, worden in de urenberekening wel aan de ouder doorberekend. Hier zijn een aantal redenen voor. Op feestdagen en de studiedag lopen de belangrijkste kosten in de kinderopvang door. Hierbij valt te denken aan de personeelskosten, de huurcontracten en nog een aantal andere kosten die vast zijn. Dit betekent dat, als we de uren van feestdagen uit de berekening halen, de uurtarieven zullen stijgen. Dit heeft tot gevolg dat de uurprijs verder boven de door de overheid vastgestelde maximale uurprijs uitkomt waarover de ouder kinderopvangtoeslag kan ontvangen. Omdat ouders per definitie zelf het verschil tussen de werkelijke uurprijs en de fiscaal maximum uurprijs betalen, zijn ouders dan altijd duurder uit.

Kan ik een opvangdag incidenteel ruilen?

Ruilen van een geplande opvangdag is incidenteel en in beperkte omvang mogelijk. Ruilen is geen optie waar je rechten aan kunt ontlenen, vanwege de volgende criteria:

  • Een ruildag kan via het ouderportaal worden aangevraagd. Een geldige aanvraag wordt ten minste 3 werkdagen voor de te ruilen dag aangevraagd. Een aanvraag die later wordt ingediend wordt afgewezen.
  • Het dagdeel kan worden geruild 5 werkdagen voor of 5 werkdagen na het te ruilen dagdeel.
  • Een ruildag wordt alleen door het aanspreekpunt op de locatie (de PM+) of de groep goedgekeurd.
  • Voor een ruildag worden geen extra medewerkers ingezet, de ruiling kan alleen binnen de gemaakte personeelsplanning, waarbij de wettelijke beroepskracht-kind ratio, de maximale groepsgrootte en eventueel ingeplande activiteiten (van het activiteitenteam) bepalend zijn.

Hoe gaat het met Ouderlijk gezag en omgang?

Bij jou als ouder en bij Kinderopvang Mundo staat je kind centraal. Mundo werkt graag samen met ouders en we willen in deze samenwerking helder en transparant zijn. Er zijn helaas situaties waarin het voor ons niet helemaal helder is hoe de relatie tussen jullie, als ouders, en je kind is en wat de rechten zijn van de ouders in situaties zoals bijvoorbeeld bij erkenning, gezag, scheiding, etc.

In deze brief kun je lezen hoe Nederland omgaat met de verschillende soorten ouderschap en de diverse rechten en plichten. Dit kan ons beide helpen. Zo kunnen we goede afspraken maken over het halen en brengen van het kind en de onderlinge communicatie verbeteren. Een andere handige informatiebron is www.scheiding-omgang.nl.

Op Mundo’s afspraken formulier kun je de situatie van je gezin toelichten en maken we de afspraken met elkaar helder.

De PM+er kan je vragen om de beschikking waarin de afspraken over omgang en gezag, contact en de bezoekregeling zijn vastgelegd. Als er geen beschikking is volgt Mundo de afspraken die de ingeschreven ouder met ons maakt. Je kunt met vragen hierover altijd terecht bij de PM+er van je locatie.

Contact

Kinderopvang Mundo
Marconiweg 2c
3112 EP Schiedam

T 010 246 1133
E info@kinderopvangmundo.nl
IBAN NL16 ABNA 0593 9842 34

BTW nummer NL8125.88.460.B01

Download onze apps

Get it on Google Play   Download in the App Store

Volg ons

Volg ons via Facebook   Volg ons via Youtube   Volg ons via Instagram