Facebook Mundo kinderopvang Volg ons via Youtube Volg ons via Instagram

Meest gestelde vragen

Ik ben mijn baan kwijt, hoef ik me dan niet te houden aan de opzegtermijn?

Wat vervelend voor je, we hopen dat je snel weer aan de slag kunt. De opzegtermijn bij Kinderopvang Mundo is 1 maand. De eerste 3 maanden dat je werkeloos bent, heb je nog recht op kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst. Voor meer informatie over de kinderopvang toeslag kun je contact opnemen met de Belastingdienst.

Wat houdt het Combi pakket in bij de BSO?

Het Combi Pakket is een extra voordelig BSO-pakket. Het bestaat uit NSO (Na Schoolse Opvang) met minimaal 4 weken vakantieopvang. Wanneer je die vakantieopvang gebruikt mag je zelf bepalen. Je kunt het Combi Pakket nog uitbreiden met Voorschoolse Opvang en ADV. Interessant want de tarieven zijn extra voordelig!
Als 4 tot 12 weken vakantieopvang te veel is, kun je natuurlijk ook losse NSO en vakantieopvang inkopen, hiervoor geldt dan het reguliere uurtarief. Losse vakantieopvang is mogelijk voor 1 tot en met 12 weken.

Wat is er voor mij voordeliger; Een combi-pakket voor Buitenschoolse Opvang of NSO met vakantieopvang?

Dat is voor iedere situatie anders. Wij rekenen graag uit wat voor u het voordeligst is. Als je ons je situatie mailt naar afdeling Ouder & Kind Services nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.
Denk bij je vraag ook aan onze mogelijkheid voor incidentele opvang met de BSO-strippenkaart? Deze zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken als je af en toe (extra) opvang in de vakantie nodig hebt. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Wat is de BSO strippenkaart?

De strippenkaart is erg handig als je bijvoorbeeld een dag moet werken en geen oppas voor de kinderen hebt. Met één strip kan je kind een middag of vakantiedag bij een Mundo BSO doorbrengen. Een BSO-strip staat u voor een hele middag opvang, van einde schooltijd tot 18.30 uur. Een vakantieopvang-strip is voor een hele dag opvang van 7.00-18.00 uur.

Hoe werkt het met het ontvangen en ondertekenen van een plaatsingsovereenkomst?

Nadat je via de website of samen met een van de service medewerkers van het Ouder  Kind Services, de inschrijving bij Kinderopvang Mundo hebt voldaan, ontvang je per e-mail een plaatsingsovereenkomst. Indien je akkoord bent met de inhoud van de overeenkomst, onderteken je het elektronisch (volgens de instructie). Zowel Mundo als jij ontvangt een bevestiging van de getekende overeenkomst.
Voor het elektronisch ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst maakt Kinderopvang Mundo gebruik van gecertificeerde en goed beveiligde software.
Je kunt ten alle tijden uw digitale plaatsingsovereenkomst opvragen bij Ouder & Kind Service.

Kan ik KOT aanvragen over de opvanguren die ik met de BSO strippenkaart koop?

Ja, je kunt Kinderopvang toeslag aanvragen op basis van de factuur die je van Mundo ontvangt of op basis van het jaaroverzicht dat je jaarlijks van ons ontvangt.

Hoe bestel en betaal ik de BSO strippenkaart?

Het aanvraagformulier voor een BSO-strippenkaart is verkrijgbaar op alle BSO vestigingen en in te vullen op deze website. Je kunt het geld overmaken of Mundo machtigen voor een eenmalige afschrijving. Je ontvang een kopie van de strippenkaart per mail. Het origineel wordt naar de betreffende locatie gestuurd.

Wat is een ADV dag?

Dat zijn de dagen waarop uw kind vrij is buiten de schoolvakanties. Zo zijn er op school altijd een paar studiedagen per jaar of zijn de kinderen vrij met Goede Vrijdag. Als u op die dag net moet werken is uw kind van harte welkom op de BSO. Meldt u het wel even van tevoren? Dan kunnen wij er rekening mee houden. De school heeft een jaarkalender waarop deze dagen ruim van tevoren worden aangegeven.

Is de opvang van het product 40 weken Hele Dagopvang tijdens de schoolweken van het basisonderwijs?

Ja, inderdaad. Als u 40 weken HDO afneemt, heeft u opvang tijdens de schoolweken.
U kunt daarnaast natuurlijk in de vakantieweken altijd incidenteel opvang aanvragen op de locatie bij de pedagogisch medewerker.

Is er ook een strippenkaart voor het KDV? Bijvoorbeeld om extra opvang gedurende schoolvakanties af te nemen als ik heb gekozen voor de 40 weken variant?

De strippenkaart is op dit moment alleen verkrijgbaar voor BSO ouders/kinderen. Op het kinderdagverblijf kunt u, als klant van Mundo, wel incidentele opvang afnemen. U kunt deze extra opvang aanvragen op de locatie, er zal dan gekeken worden of dit mogelijk is i.v.m. de bezetting op die dag en de inzet van het personeel. Aan het eind van de extra dag tekent u een formulier waarop het aantal uren van de incidentele opvang worden vermeld, dit wordt verrekend met uw maandfactuur.

Kan ik bij flexibele opvang bijvoorbeeld ook opvang afnemen van 11.00 tot 15.00 uur, dus zelf mijn uren indelen?

Flexibele opvang gaat per halve dag/dagdeel, dus een ochtend van 07.00 tot 12.30 uur of een middag van 12.30 tot 18.00 uur, of per hele dag.
Structuur is belangrijk voor de ontwikkeling en het gevoel van veiligheid van kleine kinderen. Wanneer de kinderen op veel verschillende tijden worden gebracht en opgehaald zorgt dit voor veel onrust. Dit willen wij graag voorkomen om zo uw kind een fijne dag bij Mundo te geven.

Hoe wordt de vakantieopvang gefactureerd?

De vakantieopvang die u per jaar afneemt wordt verdeeld over de facturen van het gehele jaar. Iedere maand betaalt u dan hetzelfde bedrag hiervoor.
Maar start u later in het jaar met de opvang dan worden de kosten van de vakantieopvang verdeeld over de resterende maanden van het jaar.
Een voorbeeld: U start op 1 november en wilt graag 2 weken vakantieopvang afnemen in de kerstvakantie. De kosten van deze twee weken zullen dan verdeeld worden over de maanden november en december.

Opzeggen

Mocht je de opvang willen opzeggen houdt er dan rekening mee dat wij 1 maand opzegtermijn hanteren.

Je kunt de opzegging mailen naar ouderkind@kinderopvangmundo.nl. De afdeling Ouder & Kind services zal je opzegging in behandeling nemen en je digitaal de opzeggingsbevestiging toesturen. Dit zelfde geldt voor de deelopzeggingen.

We horen graag wat de reden is van je opzegging.

Mijn kind kan op een feestdag niet naar het kindercentrum komen. Worden deze dagen meegenomen in de urenberekening en kan ik deze dag ruilen voor een andere dag?

De uren van feestdagen worden inderdaad meegenomen in de urenberekening. Hier zijn een aantal redenen voor:

  • We kunnen een compensatie voor feestdagen niet op al onze locaties garanderen, omdat de beroepskracht-kindratio dat niet toestaat. Dat betekent dat het aantal kinderen op een groep boven de wettelijke norm komt zodra er een extra kind naar de opvang komt. Op feestdagen lopen de belangrijkste kosten in de kinderopvang door. De personeelskosten vormen het grootste deel van onze kosten. Kinderopvang Mundo is conform de CAO kinderopvang verplicht om de medewerkers een salaris uit te betalen waarin de feestdagen ook uitbetaald worden. Daarnaast kennen onze huurcontracten ook geen aftrek voor feestdagen en hebben we nog meer kosten die niet variabel zijn, zoals onderhoudskosten voor brandmeldcentrales, alarminstallaties, etc. Dit betekent dat, als we de uren van feestdagen uit de berekening halen, de uurtarieven zullen stijgen. Dit heeft tot gevolg voor ouders dat de uurprijs verder boven de door de overheid vastgestelde maximale uurprijs uitkomt waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen. Omdat ouders per definitie zelf het verschil tussen de werkelijke uurprijs en de fiscaal maximum uurprijs betalen, zijn ouders dan altijd duurder uit.
  • Ook Minister L.F. Asscher heeft zich uitgesproken over het vraagstuk of feestdagen meegerekend zouden moeten worden of niet. In een brief van 25 februari 2013 schrijft hij dat het kabinet geen meerwaarde ziet in het verbieden van deze uren (om dezelfde redenen als hierboven genoemd), maar wel graag wil dat de kinderopvangorganisaties dit helder communiceren naar de ouders, zodat deze dit begrijpen.
  • Valt je opvangdag op een feestdag, dan heb je hier wellicht een vraag over? Wij raden je aan om dan contact op te nemen met de PM+ of de clustermanager van de betreffende locatie.

Kan ik een opvangdag incidenteel ruilen?

Een gepland dagdeel kan incidenteel worden geruild binnen de volgende criteria:

  • Een ruildag wordt op de opvanglocatie aangevraagd of via de ouder App, ten minste 3 werkdagen voor de te ruilen dag.
  • Het dagdeel kan worden geruild 5 werkdagen voor of 5 werkdagen na het te ruilen dagdeel.
  • Een ruildag wordt alleen door het aanspreekpunt op de locatie (de PM+) of diens vervanger goedgekeurd.
  • Voor een ruildag worden geen extra medewerkers in gezet, de ruiling kan alleen binnen de gemaakte personeelsplanning en de wettelijke beroepskracht-kind ratio.

Wat is de voorschool?

De term voorschool wordt gebruikt in de gemeente Rotterdam en heeft betrekking op VVE peutergroepen, nul groepen en VVE kinderdagverblijven. Indien je kind een VVE indicatie heeft, heb je recht op 5 uur gratis opvang per week op de peutergroep/voorschool, indien je kind minimaal 2 dagen per week gebruik maakt van de peuterklas/voorschool.

Hoe gaat het met Ouderlijk gezag en omgang?

Bij jou als ouder en bij Kinderopvang Mundo staat je kind centraal. Mundo werkt graag samen met ouders en we willen in deze samenwerking helder en transparant zijn. Er zijn helaas situaties waarin het voor ons niet helemaal helder is hoe de relatie tussen jullie, als ouders, en je kind is en wat de rechten zijn van de ouders in situaties zoals bijvoorbeeld bij erkenning, gezag, scheiding, etc.

In deze brief kun je lezen hoe Nederland omgaat met de verschillende soorten ouderschap en de diverse rechten en plichten. Dit kan ons beide helpen. Zo kunnen we goede afspraken maken over het halen en brengen van het kind en de onderlinge communicatie verbeteren. Een andere handige informatiebron is www.scheiding-omgang.nl.

Op Mundo’s afspraken formulier kun je de situatie van je gezin toelichten en maken we de afspraken met elkaar helder.

De PM+er kan je vragen om de beschikking waarin de afspraken over omgang en gezag, contact en de bezoekregeling zijn vastgelegd. Als er geen beschikking is volgt Mundo de afspraken die de ingeschreven ouder met ons maakt. Je kunt met vragen hierover altijd terecht bij de PM+er van je locatie.

Contact

Kinderopvang Mundo
Marconiweg 2c
3112 EP Schiedam

T 010 246 1133
E info@kinderopvangmundo.nl
IBAN NL16 ABNA 0593 9842 34

BTW nummer 8125.88.460.B01

Download onze apps

Get it on Google Play   Download in the App Store

Volg ons

Volg ons via Facebook   Volg ons via Youtube   Volg ons via Instagram

Nieuwsbrief