Facebook Mundo kinderopvang Volg ons via Youtube Volg ons via Instagram

Meest gestelde vragen

Ik ben mijn baan kwijt, hoef ik me dan niet te houden aan de opzegtermijn?

Wat vervelend voor je, we hopen dat je snel weer aan de slag kunt. De opzegtermijn bij Kinderopvang Mundo is 1 maand. De eerste 3 maanden dat je werkeloos bent, heb je nog recht op kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst. Voor meer informatie over de kinderopvang toeslag kun je contact opnemen met de Belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2023 is er ook het recht op kinderopvangtoeslag wanneer één van beide ouders werkt of een traject naar werk volgt en de andere ouder een tijdelijke WLZ-indicatie heeft.

Daarnaast is vanaf 2023 is het maximaal aantal uren recht op kinderopvangtoeslag niet meer gekoppeld aan het aantal uren dat de minst werkende ouder werkt, maar aan het aantal gewerkte maanden van de minst werkende ouder in een jaar.

Voor elke maand in het jaar waarin gewerkt wordt, is er recht op 230 uur kinderopvangtoeslag. De opvanguren die nog niet gebruikt zijn in een maand, kunnen tot het einde van het jaar worden opgemaakt. Ook als er niet meer gewerkt wordt of bijvoorbeeld de opleiding is afgerond. De systematiek voor werkenden wordt gelijkgesteld aan mensen die een traject naar werk, opleiding of inburgeringscursus volgen.

Is het mogelijk meer uitleg te krijgen over de Kinderopvangtoeslag (KOT)?

BOink heeft in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een toolkit ontwikkeld waarin nadere uitleg wordt gegeven over de KOT. Hierin wordt uitgelegd hoe de KOT kan worden aangevraagd of, indien je al KOT ontvangt, hoe een eventuele wijziging kan worden doorgevoerd. De toolkit is beschikbaar in zes talen, te weten: Nederlands, Engels, Pools, Oekraïens, Russisch en Arabisch en via de link te downloaden.

Wat houdt het Combi pakket in bij de BSO?

Het Combi Pakket is een extra voordelig BSO-pakket. Het bestaat uit NSO (Na Schoolse Opvang) met minimaal 4 weken vakantieopvang. Wanneer je die vakantieopvang gebruikt mag je zelf bepalen. Je kunt het Combi Pakket nog uitbreiden met Voorschoolse Opvang. Interessant want de tarieven zijn extra voordelig!
Als 4 tot 12 weken vakantieopvang te veel is, kun je natuurlijk ook losse NSO en vakantieopvang inkopen, hiervoor geldt dan het reguliere uurtarief. Losse vakantieopvang is mogelijk voor 1 tot en met 12 weken.

Wat is er voor mij voordeliger; Een combi-pakket voor Buitenschoolse Opvang of NSO met vakantieopvang?

Dat is voor iedere situatie anders. Wij rekenen graag uit wat voor jou het voordeligst is. Neem hiervoor contact op met de planner van de locatie. Kijk op de locatiepagina voor de contactgegevens.

Hoe werkt het met het ontvangen en ondertekenen van een plaatsingsovereenkomst?

Na de inschrijving wordt er gekeken of er een passende opvangplek beschikbaar is, die paste bij je wensen. Als dit zo is, ontvang je via de mail de activatielink voor onze ouderapp. Via deze ouderapp kun je de plaatsingsovereenkomst inzien. Als je het eens bent met de plaatsingsovereenkomst, kun je deze voor akkoord ondertekenen met een digitale handtekening via onze beveiligde omgeving. De plaatsingsovereenkomst is hiermee definitief geworden. Na de goedkeuring van de overeenkomst, zijn alle functionaliteiten in de ouderapp zichtbaar. De definitieve overeenkomst is hierin ook terug te vinden.

Wat is een ADV dag?

De basisschool is een extra dag gesloten. Wat nu?
De basisschool mag extra sluitingsdagen inplannen naast de schoolvakanties voor ADV en studiedagen voor onderwijspersoneel. Ook zijn basisscholen vaak extra gesloten op bijvoorbeeld Goede Vrijdag of andere dagen tussen of rondom feestdagen of schoolvakanties. De school heeft een jaarkalender waarop deze dagen worden aangegeven. Als je op deze dag net moet werken is je kind van harte welkom op de BSO. Je kunt voor de opvang op deze dagen gebruik maken van het tegoed vakantieopvang. Het is ook mogelijk deze dag incidenteel in te kopen.

Is de opvang van het product 40 weken Hele Dagopvang tijdens de schoolweken van het basisonderwijs?

Ja, inderdaad. Als je 40 weken HDO afneemt, heb je opvang tijdens de schoolweken. Houd rekening met afwijkingen in de vakantiedagen van de scholen.

Hoe wordt de vakantieopvang gefactureerd?

De vakantieopvang die je per jaar afneemt wordt verdeeld over de facturen van het gehele jaar. Iedere maand betaal je dan hetzelfde bedrag hiervoor.
Maar start je later in het jaar met de opvang dan worden de kosten van de vakantieopvang verdeeld over de resterende maanden van het jaar.
Een voorbeeld: Je start op 1 november en wilt graag 2 weken vakantieopvang afnemen in de kerstvakantie. De kosten van deze twee weken zullen dan verdeeld worden over de maanden november en december.

Opzeggen

Mocht je de opvang willen opzeggen houdt er dan rekening mee dat wij 1 maand opzegtermijn hanteren. Opzeggen kan via de ouderapp of door te mailen naar de planner van de locatie waar je kind gebruikt maakt van de opvang. We horen graag wat de reden is van je opzegging.

Hoe gaat het met Ouderlijk gezag en omgang?

Bij jou als ouder en bij Kinderopvang Mundo staat je kind centraal. Mundo werkt graag samen met ouders en we willen in deze samenwerking helder en transparant zijn. Er zijn helaas situaties waarin het voor ons niet helemaal helder is hoe de relatie tussen jullie, als ouders, en je kind is en wat de rechten zijn van de ouders in situaties zoals bijvoorbeeld bij erkenning, gezag, scheiding, etc.

In deze brief kun je lezen hoe Nederland omgaat met de verschillende soorten ouderschap en de diverse rechten en plichten. Dit kan ons beide helpen. Zo kunnen we goede afspraken maken over het halen en brengen van het kind en de onderlinge communicatie verbeteren. Een andere handige informatiebron is www.scheiding-omgang.nl.

Op Mundo’s afspraken formulier kun je de situatie van je gezin toelichten en maken we de afspraken met elkaar helder.

De PM+er kan je vragen om de beschikking waarin de afspraken over omgang en gezag, contact en de bezoekregeling zijn vastgelegd. Als er geen beschikking is volgt Mundo de afspraken die de ingeschreven ouder met ons maakt. Je kunt met vragen hierover altijd terecht bij de PM+er van je locatie.

Contact

Kinderopvang Mundo
Marconiweg 2c
3112 EP Schiedam

T 010 246 1133
E info@kinderopvangmundo.nl
IBAN NL16 ABNA 0593 9842 34

BTW nummer NL8125.88.460.B01

Download onze apps

Get it on Google Play   Download in the App Store

Volg ons

Volg ons via Facebook   Volg ons via Youtube   Volg ons via Instagram