Facebook Mundo kinderopvang Volg ons via Youtube Volg ons via Instagram

Mundo’s visie op vaccinatie

Belang vaccinaties

Bij Mundo zien we het belang van vaccinaties. We zijn daarom voorstander van deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma. Door te vaccineren worden kinderen en baby’s beschermd tegen ernstige infectieziekten. Vaccinaties beschermen niet alleen het kind zelf; het beschermt ook baby’s en kinderen in de omgeving die (nog) niet gevaccineerd mogen worden tegen ernstige infectieziekten. Pasgeboren baby’s kunnen bijvoorbeeld, totdat ze zelf gevaccineerd mogen worden, beschermd worden tegen kinkhoest wanneer de moeder tijdens haar zwangerschap gebruik maakt van de 22 weken vaccinatie. Mundo adviseert deze vaccinatie dan ook te halen. De vaccinatie wordt kosteloos aangeboden door het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Toename besmettelijke infectieziekten

Sinds 2015 daalt de vaccinatiegraad. Dit betekent dat er minder kinderen worden ingeënt. Deze daling is in onze regio Rijnmond groter dan het landelijk gemiddelde. We maken ons hier, net als BOinK (de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang), de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin zorgen over. Als gevolg van het minder inenten zien we namelijk dat infectieziekten in Nederland steeds vaker voorkomen. Wanneer kinderen en baby’s besmet raken met bijvoorbeeld de bof, kinkhoest of mazelen kan dit ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben.

Maatregel

Op basis van de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) heeft Mundo beleid gemaakt over veiligheid en gezondheid. We hebben onszelf de vraag gesteld welke risico’s op het gebied van veiligheid we aanvaardbaar vinden en welke niet. We vinden de kans op het overdragen van ernstige infectieziekten op ongevaccineerde (en dus onbeschermde) baby’s en jonge kinderen een onaanvaardbaar risico.

We gaan ervan uit dat ons standpunt ten aanzien van deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma, aansluit bij de mening van de ouder(s)/verzorger(s) die een opvangcontract met ons aangaan. In het opvangcontract dat we met elkaar afsluiten, staat dit ook opgenomen.

We verzoeken ouders/ verzorgers nadrukkelijk om het opvangcontract niet aan te gaan of het opvangcontract op te zeggen als het kind niet (langer) deelneemt aan het (volledige) Rijksvaccinatieprogramma. Deze maatregel geldt op onze locaties waar kinderen tot 2 jaar worden opgevangen.

Geen garantie

Door de hiervoor beschreven maatregel proberen we, binnen de wet, een zo veilig mogelijke omgeving voor de kinderen te creëren. Maar garantie op het niet ziek worden is er niet. Omdat jonge kinderen en baby’s nog niet zijn ingeënt tegen alle infectieziekten, bestaat het risico dat een kind, ondanks deze maatregel, toch ziek raakt.

Meer informatie

We geloven dat alle ouders/ verzorgers het beste willen voor hun kind. Vaak zijn er redenen die ouders doen besluiten om hun kind niet te laten vaccineren. Dat kan gebaseerd zijn op onvolledige of incorrecte informatie. Het RIVM heeft een website » waarop je kan zien waaraan betrouwbare informatie over het Rijksvaccinatieprogramma te herkennen is:

Bij vragen of twijfels kan je altijd contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD, de huisarts, een kinderarts of één van onze Mundo professionals.

Contact

Kinderopvang Mundo
Marconiweg 2c
3112 EP Schiedam

T 010 246 1133
E info@kinderopvangmundo.nl
IBAN NL16 ABNA 0593 9842 34

BTW nummer NL8125.88.460.B01

Download onze apps

Get it on Google Play   Download in the App Store

Volg ons

Volg ons via Facebook   Volg ons via Youtube   Volg ons via Instagram