Facebook Mundo kinderopvang Volg ons via Youtube Volg ons via Instagram

Ouderparticipatie

Naast kinderen blij maken willen we bij Mundo ook vooral dat ouders tevreden zijn. Daarom willen we altijd weten wat voor jou en je kind van belang is. Alleen dan kunnen we onze dienstverlening blijvend verbeteren.

Al onze locaties hebben een Lokale Oudercommissie, voor de gehele organisatie is er de Centrale Oudercommissie.

 

Lokale Oudercommissie

De Lokale Oudercommissie heeft als gesprekspartner de clustermanager.

De commissie:

  • Behartigt de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk
  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies over bepaalde onderwerpen
  • Laat de communicatie tussen de commissie en alle ouders zo goed mogelijk verlopen

 

Dat is niet niks, maar je staat er niet alleen voor. U werkt samen in een team met andere gemotiveerde ouders. Op de pagina s van de opvanglocaties vind je de e-mailadressen van de verschillende Lokale Oudercommissies.

 

Centrale oudercommissie

De Centrale Oudercommissie bestaat uit leden van de diverse Lokale Oudercommissies en heeft als gesprekspartner de directeur-bestuurder van Mundo, Monique Dongelmans. De onderwerpen die in de overleggen aan de orde komen zijn niet alleen de in de Wet Kinderopvang vastgelegde onderwerpen, maar alle onderwerpen waar wij graag uw mening over willen hebben. Je kunt met de Centrale Oudercommissie in contact komen via je Lokale Oudercommissie, of een mail sturen.

Lees hier meer over het COC reglement van Mundo.

 

Hoe gaat zoiets dan in zijn werk?

Neem contact op met de clustermanager als je graag in de Lokale Oudercommissie wilt plaatsnemen. De clustermanager kan je ook inlichten over alle reglementaire afspraken.

 

In de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is geregeld dat klanten en oudercommissies de mogelijkheid moeten hebben om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Mundo heeft een contract voor de klachtencommissie – OC bij het Landelijk Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

We hebben de input van ouders hard nodig om onze dienstverlening te blijven optimaliseren en hopen daarom ook dat we jou binnenkort mogen verwelkomen als lid van een Lokale of de Centrale Oudercommissie!

Contact

Kinderopvang Mundo
Marconiweg 2c
3112 EP Schiedam

T 010 246 1133
E info@kinderopvangmundo.nl
IBAN NL16 ABNA 0593 9842 34

BTW nummer NL8125.88.460.B01

Download onze apps

Get it on Google Play   Download in the App Store

Volg ons

Volg ons via Facebook   Volg ons via Youtube   Volg ons via Instagram