Facebook Mundo kinderopvang Volg ons via Youtube Volg ons via Instagram

Duurzame renovatie ODS De Vuurvogel een feit

Donderdag 19 december ondertekenden gemeente Nissewaard, Prokind scholengroep, Kinderopvang Mundo en Stichting Platform 31 een intentieovereenkomst voor de duurzame renovatie van Openbare Daltonschool (ODS) De Vuurvogel in Spijkenisse. De ambitie is om het gebouw klaar te maken voor een duurzame toekomst. Aardgasvrij, energieneutraal en fris met een gezond binnenklimaat. Het streven is om dit uiterlijk augustus 2021 gerealiseerd te hebben. 

 

Kans voor IKC

Naast ODS De Vuurvogel zal peuterspeelzaal Mundo in het gebouw gehuisvest worden. Ook diverse maatschappelijke partners krijgen een plek in het gebouw. De partijen zien in deze samenwerking een kans om uit te groeien naar een IKC (Integraal Kindcentrum), een voorziening waar kinderen samen komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten, en deze te verbinden met de wijk De Hoek. Een Integraal Kindcentrum van en voor de Hoek, dat als leer- en ontmoetingsplek bij kan dragen aan de leefbaarheid in de wijk. Menno van Riel, bestuurder Prokind scholengroep, ziet hierin veel kansen voor kinderen: “Door deze samenwerking creëren we een multifunctioneel gebouw waarin we passend onderwijs echt vorm kunnen geven. Prokind gelooft dat we met dit soort initiatieven en samenwerkingen in de wijk het verschil voor kinderen gaan maken.”

 

Integraal aanbod onderwijs en opvang

Kinderopvang Mundo verzorgt momenteel de buitenschoolse opvang. Zij zal haar dienstenpakket gaan uitbreiden met een peuterspeelzaal. Prokind en Mundo gaan daarvoor een langdurige samenwerking aan, waarin zij invulling zullen geven aan een integraal afgestemd aanbod van onderwijs en opvang. Bestuurder Kinderopvang Mundo, Monique Dongelmans, is blij met het ondertekenen van de intentieovereenkomst: “Erg fijn dat alle betrokken partijen de ambitie uitspreken en deze ook daadwerkelijk vastleggen. Op deze manier wordt de wijk betrokken in de samenwerking. Een mooi initiatief dat naadloos aansluit bij de plannen van Kinderopvang Mundo.”

 

Duurzame versterking voor de wijk

Wouter Struijk, wethouder gemeente Nissewaard, is positief gestemd over deze ontwikkeling in de wijk De Hoek. “Met het duurzaam renoveren van het schoolgebouw van De Vuurvogel, willen we, samen met de maatschappelijke partners, werken aan een duurzame versterking van de leefbaarheid in de wijk De Hoek. Dit innovatieve, gezamenlijke project met Prokind en Mundo, is haalbaar, mede door ondersteuning vanuit het rijk.”

Contact

Kinderopvang Mundo
Marconiweg 2c
3112 EP Schiedam

T 010 246 1133
E info@kinderopvangmundo.nl
IBAN NL16 ABNA 0593 9842 34

BTW nummer NL8125.88.460.B01

Download onze apps

Get it on Google Play   Download in the App Store

Volg ons

Volg ons via Facebook   Volg ons via Youtube   Volg ons via Instagram